Politica companiei noastre privind prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe transparența în comunicare și informare privind modul de colectare și folosire acestor date, a drepturilor specifice pe care le ai și pe asigurarea securității acestora.
 
Cookie-urile si folosirea acestora

 • Folosim cookie-uri pentru a-ți asigura o navigare plăcută și eficientă în cadrul website-ului. Folosirea acestui website implică acordul tău pentru aceasta. Poți afla detalii despre acestea si poti oricând seta care din acestea vor fi folosite făcând click.
 • Website-ul nostru folosește cookie-uri. Un cookie este un mic fișier care include o serie de litere și numere care, în momentul în care accesezi website-ul nostru, este instalat în computerul tău, dacă ești de acord. Aceste cookie-uri ne permit să reținem datele tale de navigare pe durata accesării website-ului nostru și să facem distincție automată între tine și alți utilizatori ai website-ului pentru a-ți asigura o navigare eficientă în cadrul platformei noastre.


Cookie-urile pe care le folosim sunt:

 • de sesiune, respectiv sunt stocate într-o memorie temporară până când navigatorul de internet este închis; toate informațiile stocate sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este încheiată.


În tabelul de mai jos sunt prezentate concret cookie-urile pe care le folosim.
Fiecare categorie de cookie-uri pe care o folosim este explicată și este indicată perioada pe durata căreia stocăm datele astfel colectate. Prin exercitarea opțiunii de activare pentru fiecare categorie de cookie-uri în parte ne dai permisiunea de a colecta și stoca aceste date. Poți reveni oricând pentru a-ți schimba opțiunea de a activa sau dezactiva una sau mai multe din categoriile de cookie-uri de mai jos.    
  

Cookie

Tip

Descriere

Durata stocare date

Activare / Dezactivare

Necesare

De sesiune

Acestea sunt cookie-uri fără care website-ul nostru nu poate funcționa. Ele sunt necesare și, de aceea, pentru această categorie nu ai opțiunea de activare/dezactivare a acestora.

 

 

De securitate

 

Asigură securitatea și confidențialitatea navigării tale.

Pe durata sesiunii de navigare

Nu există posibilitate de dezactivare

De performanta

 

Asigură o navigare eficientă și rapidă în website.

Pe durata sesiunii de navigare

Nu există posibilitate de dezactivare


În cadrul proceselor de recrutare personal pe care le desfășoară compania noastră Simplika Recruitment, colectăm datele tale personale în vederea evaluării și selecției tale pentru postul deschis pentru care ai aplicat sau pentru care te-am contactat. Precizăm că nu ai nicio obligație legală sau contractuală de a ne furniza aceste date în timpul procesului de recrutare, dar, dacă nu ne pui la dispoziție aceste informații, este posibil să nu putem procesa corespunzător aplicația ta pentru angajare.

Scopul colectării datelor tale personale în procesul de recrutare

 • Prelucrăm datele tale personale colectate în cadrul procesului de recrutare strict în scopul derulării eficiente a acestui proces și în eventualitatea în care vei intra într-o relație contractuală angajat-angajator.
 • Compania noastră are un interes legitim în colectarea acestor date rezultat din nevoia de resurse umane suplimentare a angajatorului și materializat prin deschiderea postului pentru care ai aplicat sau pentru care te-am contactat
 • Nu folosim / nu vom folosi datele tale personale pe care ni le pui la dispoziție în alte scopuri decât cel menționat mai sus fără a-ți solicita prealabil consimțământul tău.

Contactare responsabil prelucrarea datelor personale

Pentru orice clarificare privind politica companiei noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv pentru exercitarea drepturilor tale specifice în relație cu datele personale pe care ni le pui la dispoziție, așa cum acestea sunt indicate mai jos în acest document, ne poți contacta în orele de program ale companiei noastre astfel:

Numar de telefon: 0040 314 322401
Adresa de mail: bucharest@cvo.ro


Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la tine în procesul de recrutare și cum sunt acestea folosite
 • În momentul demarării procesului de recrutare, compania noastră colectează de la tine, de obicei prin intermediul CV-ului sau a formularului de aplicare pe care ni-l pui la dispoziție următoarele date personale: nume, prenume, poza ta (dacă decizi să o incluzi în CV sau formularul de aplicare), date de contact (număr de telefon, adresă de email), vârstă, naționalitate, gen, date privind studiile pe care le-ai efectuat și date privind istoricul angajărilor anterioare, aptitudinile tale profesionale, competențele tale privind cunoașterea limbilor străine, certificate profesionale obținute, adeziunea la asociații profesionale, (dacă este cazul) în ce măsură deții permis de muncă și/sau reședință în Uniunea Europeană / Spațiul Economic European (SEE), orice altă informație care este solicitată prin lege în mod specific pentru ocuparea postului disponibil.
 • În timpul derulării procesului de recrutare, în cadrul interviurilor de angajare, vom colecta și alte date de la tine: informații privind preferințele tale privind realizarea sarcinilor de lucru, nivelul de remunerare pe care îl dorești, beneficiile pe care le dorești incluse în pachetul de angajare și alte informații similare care facilitează evaluarea și selecția candidaților care au aplicat pentru postul pe care candidezi.
 • Este posibil să colectăm referințe despre tine de la foștii tăi angajatori. Vom colecta astfel de informații doar în cazul în care ți-am fost înaintat deja o ofertă de angajare și te vom informa în prealabil că facem o astfel de colectare de date.
 • Datele tale personale pe care le colectăm sunt stocate în format fizic și electronic (inclusiv email) în sistemele noastre de management al resurselor umane și sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice de securitate adecvate.
 • Este posibil ca, prin intermediul CV-ului sau al formularului de aplicare, să ne fi transferat voluntar, fără ca noi să le cerem prin anunțul de angajare, o serie de date personale precum hobby-uri, apartenență politică, convingeri religioase, situație familială, etc. Aceste date nu ne sunt necesare în procesul de recrutare și în consecință, vom face abstracție de ele și nu le vom utiliza în niciun scop de evaluare, selecție sau de orice altă natură. La solicitarea ta putem șterge aceste date (CV-ul sau formularul de aplicare, după caz) și ne poți transmite din nou documentele necesare care să nu conțină datele de genul celor specificate mai sus.
 • Dacă ai fost selectat pentru ocuparea postului disponibil și ai acceptat oferta angajare a clientului nostru, angajatorul are obligația legală de a-ți reține datele personale colectate în cursul procesului de recrutare pentru constituirea dosarului de angajare și încheierea contractului de muncă.
 • În calitatea noastră de agenție de recrutare personal, care am intermediat procesul tău de angajare, vom transmite angajatorului tău toate datele personale pe care ni le-ai pus la dispoziție și vom șterge datele tale personale din bazele noastre de date cu excepția celor de care avem nevoie pentru a ne justifica activitatea din punct de vedere al obligațiilor legale și al obligațiilor contractuale pe care le avem față de clientul nostru cu care am colaborat pentru ocuparea postului disponibil în cadrul organizației acestuia, date pe care le vom pastra timp de 3 ani
 • În situația în care nu ai fost selectat pentru ocuparea postului disponibil este posibil să dorim să-ți păstrăm datele personale timp de inca 3 ani, pentru eventualitatea în care în compania noastră vor fi disponibile noi posturi pentru care te potrivești. Poți oricând retrage ulterior consimțământul tău dacă consideri necesar, contactându-ne în acest sens.
 • Dacă nu ai fost selectat pentru ocuparea postului disponibil și nu dorim să păstrăm datele tale personale, la încheierea procesului de recrutare, vom șterge complet datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispoziție. În mod similar, dacă ți-am solicitat consimțământul pentru reținerea datelor tale personale și fie nu ni l-ai acordat (inclusiv nu ai răspuns la solicitarea noastră), fie ni l-ai acordat dar ai solicitat ulterior retragerea acestuia, vom șterge datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispoziție în procesul de recrutare.

Accesul la datele tale personale
 • Datele tale personale sunt distribuite intern, doar în scopul precizat mai sus, către angajații companiei noastre care sunt implicați în procesul de recrutare.
 • De asemenea, vom transfera datele tale personale pe care ni le pui la dispoziție către angajator, dat fiind că acesta este cel care a apelat la serviciile noastre de recrutare personal, va fi implicat în procesul de recrutare pe toată durata acestuia  și cu care, în eventualitatea selectării tale pentru ocuparea postului disponibil, vei încheia un contract de muncă.
 • Nu vom transfera datele tale personale către alți terți, alții decât angajatorul, cu excepția situațiilor când avem o obligație legală de a face aceasta (către instituții de control abilitate, la solicitarea unui instanțe administrative sau judecătorești, etc.).
 • Datele tale sunt stocate doar în mediile de lucru ale companiei noastre și nu sunt transferate în vederea stocării în sistemele  /serverele altei companii.


Asigurarea securității datelor tale personale

 • Pentru noi, securitatea datelor tale personale este foarte importantă. Am implementat politici și proceduri pentru a ne asigura că datele tale nu sunt pierdute, distruse accidental, alterate, folosite în alt scop decât cel precizat mai sus, divulgate către terțe părți sau accesate de către angajați ai noștri care nu au acest drept în exercitarea sarcinilor de lucru.
 • Toți angajații companiei noastre care folosesc datele personale în procesul de recrutare au semnat acorduri de confidențialitate specifice privind protecția acestor  date.
 • Compania noastră a implementat o serie de măsuri tehnice, fizice și organizatorice de securitate pentru a asigura confidențialitatea și disponibilitatea datelor personale puse la dispoziție de candidații la angajare.


Drepturile tale 
În calitate de subiect al datelor personale pe care le deținem despre tine ai o serie de drepturi cu privire la acestea. Aceste drepturi sunt următoarele:

Dreptul de a fi informat

Această notă privind prelucrarea datelor cu caracter personal conține informațiile pe care ai dreptul să le cunoști. 

Dreptul de acces la date

Te rugăm să ne contactezi în scris, la punctul de contact indicat mai sus în cadrul acestui document, dacă dorești confirmarea prelucrării datelor tale personale și acces la acestea. Accesul la datele personale pe care ni le-ai pus la dispoziție este gratuit. Îți vom furniza aceste informații în cel mult 30 zile de la data la care ai transmis o astfel de solicitare scrisă către noi, în condițiile în care cererea ta este fondată și nu este excesivă. 

Dreptul la rectificarea datelor

Te rugăm să ne informezi în scris cu privire la orice dată personală pe care dorești să o rectifici/actualizezi și vom da curs cererii tale în cel mult 30 zile de la data la care ai transmis o astfel de solicitare scrisă către noi. În cazurile în care aceste date personale au fost transferate, conform condițiilor precizate mai sus în document, către terțe părți, vom asigura rectificarea lor și de către aceste terțe părți. 

Dreptul la ștergerea datelor

În anumite condiții, îți poți exercita dreptul de ștergere a datelor tale personale pe care ni le-ai pus la dispoziție (de exemplu dacă aceste date nu mai sunt necesare în relație cu scopul pentru care au fost colectate sau îți retragi consimțământul asupra prelucrării datelor dacă ne-a fost furnizat un astfel de consimțământ). Ne vom conforma unei solicitări scrise în acest sens, ținând cont de faptul că anumite date nu pot fi în mod rezonabil șterse mai devreme de încheierea procesului de recrutare. 

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Ne poți indica că putem să reținem datele tale dar că nu dorești să le prelucrăm în continuare, inclusiv să mai transmitem comunicări către tine de orice tip. Dacă este posibil, vom informa acestei solicitări și terțe părți care dețin datele tale (dacă datele tale au fost transferate către terțe părți așa cum se precizează mai sus în acest document). 

Dreptul la portabilitatea datelor

 În situația în care ne soliciți acces la datele tale, vom face tot posibilul pentru a ți le transmite într-un format portabil. 

Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor

 Dacă dorești, vom opri prelucrarea datelor tale în baza interesului legitim și în scopul derulării procesului de recrutare.

Dreptul de a nu fi subiectul unor procese decizionale automate, inclusiv al profilării de acest tip

Nu utilizăm un sistem automat de luare a deciziilor în cadrul procesului de recrutare derulat de către compania noastră.


Orice solicitare sau obiecție se transmite în scris companiei noastre către persoana și datele de contact indicate mai sus în cadrul acestui document. Vom răspunde acestor solicitări sau obiecții în scris, de regulă prin email, în termen de cel mult 30 zile de la data la care am recepționat solicitarea/obiecția.


Plângeri

Dacă consideri că organizația noastră nu a respectat drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor tale personale, ai posibilitatea de a înainta o plângere în acest sens către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Poți obține informații privind modalitatea de depunere a unei astfel de plângeri accesând website-ul autorității – www.dataprotection.ro – secțiunea “Plângeri și Sesizări”.